Related Content
در راهپیمایی اربعین، مردم نشان می‌دهند که از حزب‌ها، گروه‌ها، دسته‌بازی‌ها، سیاست‌بازی‌ها و حکومت‌های ضعیف و بی‌کفایت و فرهنگ‌های غلط خسته و بیزار شده‌اند. این مردم با تمام وجود فریاد می‌زنند که فرهنگ نویی می‌خواهند، امام معصوم می‌خواهند، متخصصی از طرف خداوند می‌خواهند. آمده‌اند به همه اعلام کنند: ما عاشق امام حسین ع هستیم، حسین زمان خودمان؛ حسینی که ۱۱۸۰ سال است که آمادۀ قیام است و امید است که هرچه زودتر با آمدنش، جهان را پر از عدل‌ و داد کنند.
All rights reserved for Arbaeen.co