Related Content
از نظر اسلام هیچ انسانی با مرگ جسم، نمی میرد و فقط به عالمی بی نهایت بزرگتر، زیباتر، باشکوهتر، لطیف تر به نام عالم برزخ یا ملکوت که بر عالم دنیا احاطه دارد، منتقل می‌شود. هر کدام از کسانی که از دنیا می‌روند به تناسب پاکی و قدرت روحی‌شان از احوال دنیا و مردم آن آگاه هستند. پیامبران و رهبران الهی که از بالاترین درجه پاکی و قدرت روحی برخوردار هستند بالاترین درجه احاطه و آگاهی نسبت به دنیا و مردمان را دارند.
All rights reserved for Arbaeen.co