متعلقہ مواد
هر محققی با بررسي متون اهل سنت و منابع شيعه به اين يقين خواهد رسيد که برخلاف تصور شايع، نقاط و مواضع مشترک بين همه مذاهب اسلامي بسيار بيشتر و عميقتر از نقاط اختلاف آنهاست. هيچ انسان عاقل و شرافتمندي که از تربيت اسلامي و قرآن بهرهمند باشد، آنهمه نقاط مشترک را رها نميکند و به موارد اختلافي توجهي نخواهد کرد زيرا قرآن کريم همه ما را به وحدت حول محور اسلام عزيز دعوت کرده است:
جملہ حقوق اربعین عالمی تحریک( Arbaeen Global Movement) کے حق میں محفوظ ہیں